Outplacement


Hvad er outplacement?

Noble Life outplacement program hjælper en medarbejder godt videre. Forløbet tager afsæt i helheden og hjælper medarbejderen uanset om det er til et nyt arbejde, en ny karriere eller tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.


Kontakt os i dag for en uforpligtende samtale

Kontakt os her

Et Noble Life outplacementforløb:

STYRKER ORGANISATIONEN

Relationen til afskediget medarbejdere bevares, mens de anerkendes og hjælpes godt videre, hvilket skaber tryghed på arbejdspladsen og styrker organisationen.

STYRKER BRANDET

Omdømme er vigtigt for enhver virksomhed, og outplacement styrker brandet ved at vise, at I er en virksomhed, der tager sig af sine medarbejdere - nye, gamle og forhenværende.

STYRKER LEDELSE

Ledelse er evigt præget af utallige svære valg, og beslutningen om at afskedige en medarbejder er en af de sværeste. Lederens forhold til sine medarbejdere styrkes gennem effektiv outplacement.

STYRKER KOMPETENCER

Udvikling er fundamental for alle Noble Lifes forløb og kurser. Derfor indebærer vores outplacementforløb ligeledes kompetenceudvikling for ledere, så de er rustet til at støtte medarbejdere, der skal videre i deres karriere og liv.

NOBLE OUTPLACEMENT

Outplacement er den perfekte gave til en afskediget medarbejdere, der fortjener en tryg overgang og støtte til at komme godt videre. Medarbejdere, som har arbejdet hårdt, truffet svære beslutninger, taget ricisi og skabt værdi og fremgang for virksomheden, bør få en god afslutning, der sikrer en god start på deres nye livsfase – om den består i et nyt job, en ny karriere eller tilbagetrækning.

God outplacement handler om:

Anerkendelse

Anerkendelse viser sig ofte som noget af det vigtigste for arbejdsmiljøet for seniorer. Afskediget medarbejdere skal anerkendes for deres bidrag og for den tid, de har ofret for arbejdet.

Handling

Der sker ikke noget, hvis man ikke gør noget. Vi fokuserer på at skabe handlende mennesker, der er i stand til at bygge deres fremtidige karriere og liv, som de ønsker, det skal se ud.

Udvikling

Vi tror på livslang læring. Mennesker er dynamiske og skal altid være i udvikling for at trives optimalt. Gennem afdækning af værdier, kompetencer og mål skaber vi fremgang.

Tryghed

Vi skal føle os trygge for at trives. Outplacement skaber tryghed for den afskedigede medarbejder og virksomheden ved at tilbyde de rette redskaber til at bevare motivation, drive og god stemning.

Når enden er god, er alting godt, men modsatte er lige så sandt. Et stærkt outplacementprogram sikrer,

at afskediget medarbejdere kommer godt videre på en måde, der bevarer en god relation

til virksomheden og kollegaerne i fremtiden.