Rekruttering & Fastholdelse

Gode medarbejdere er nøglen til succes.

Lær kunsten at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere og opnå langsigtede gode løsninger.

Med dette program får du konkrete redskaber til at fastholde motiverede medarbejdere, der trives. Du får fyldt værktøjskassen op.


Bliv ringet op af en rådgiver, så I sammen kan finde det rigtige program.

KONTAKT OS HER


Et godt seniorprogram

Målet for en seniorpolitik er at skabe de bedste muligheder for at fastholde ældre medarbejdere på arbejdsmarkedet, så længe de stadig har lyst, og så længe de skaber værdi for virksomheden.

Lad os hjælpe dig med at skræddersy den helt rigtige løsning.


Alle seniorer er forskellige - også i din organisation

Dine seniormedarbejdere er forskellige med forskellige behov. Et seniorprogram er individuelt og skal derfor udarbejdes både med den specifikke virksomheds behov for øje men også ud fra den enkelte seniors livsfase, behov og ønsker.

Værdien af en god seniorsamtale sætter medarbejdertrivsel i første række.

Det styrker din virksomheds CSR-profil og gør den mere attraktiv for både kunder, medarbejdere samarbejdspartnere og investorer.

Skal vi samarbejde?

En seniorpolitik skal altså ikke ses som en omkostning, men skal ses som en investering, der kommer både din virksomhed og dine medarbejdere til gode.

Kontakt os og lad os hjælpe dig med at afdække din organisations behov og sammensætte
den rette løsning.

.

Kontakt os her