5-step analytics

5-step

analytics

Løs problemerne.

Noble Life’s 5-Step Analytics er en innovativ og effektiv måde at identificere og løse ankerproblemer på, hurtigt.

Vent timer eller dage på at forstå medarbejdere og specifikke udfordringer - ikke uger eller måneder.

Få direkte anbefalinger baseret på data man kan stole på.

Tag beslutninger nu.

Mål effekten af beslutningerne ugen efter.

Business impact

25%

Effektive 360-graders analyser og feedback resulterer i  produktivitetsstigninger på 12-25%.  

Kilde: Leadership IQ (2019), Noble Life Metastudie 2022

35%

En undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (2019) viser, at en forbedring af det psykiske arbejdsmiljø resulterer i en reduktion på 35% i antallet af sygedage pr. medarbejder.

Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (2019)

39%

Medarbejdere, der føler sig hørt, modtager feedback og føler, at der gøres fremskridt mod at løse problemer, er 39% mere tilbøjelige til at være engagerede i deres arbejde. 

Kilde: Corporate Executive Board (2013), Noble Life Metastudie 2022

Et reelt billede af virkeligheden

Noble Life’s 5-Step Analytics bruger kombinationer af fem forskellige analysemetoder
til at identificere og løse ankerproblemer hurtigt og effektivt:

Kvalitativ

Data fra interviews fokuseret på tilhørsforhold til arbejdspladsen, analyseres af erhvervspsykologer.


Kvantitativ

Korte kvantitative analyser, hvor spørgsmål er fokuseret på emner identificeret i metastudier, dsv. der kun bliver spurgt om det vigtigste.

Realtid 

Realtids-analyser, fokuseret mod specifikke tidspunkter og specifikke situationer med real-time feedback. Fokus for disse er resultaterne fra de kvalitative og kvantitative analyser.

Tilhørsforhold

Tilhørsforholdsanalyser for individuelle medarbejdere, der afdækker medarbejderes vigtigste tilhørsforhold dvs. det der er vigtigst for medarbejdere.

Metaanalyse 

Sammenfattende analyse af resultaterne fra de fire andre analyser, sammenholdt med Noble Life's metastudier og Best Practice.

Hjælp lederne

Sygefravær, stress, konflikter og opsigelser er alle store udgifter og store hovedpiner for mange virksomheder.

Noble Life reducerer disse effektivt.

Spencer Stuart (2019) viste, at 360-graders analysen ikke blot positivt forbedrer nutidig ledelse, men også hjælper virksomheder med at identificere fremtidige ledere.

Ring os op nu for personlig vejledning
& GRATIS Best Practice vidensdeling

Tlf: 2459 0204
Kontakt@noblelife.dk