GDPR

GDPR

Opdateret 08. marts 2024

Persondatapolitik for Noble Life ApS

 

I Noble Life ApS’ persondatapolitik kan du få nærmere information om, hvordan vi håndterer de personoplysninger, vi behandler, og på hvilket grundlag dette sker. 


Denne persondatapolitik beskriver, hvordan Noble Life ApS (”vi” eller ”os”) behandler dine personoplysninger efter indførelsen af EU’s Databeskyttelsesforordning GDPR. Persondatapolitikken er gældende for de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig som led i kundeforhold, vores konsulenttjeneste, leverandørforhold, din brug af Noble Life ApS’s websider eller andet samarbejdsforhold, som bruger af vores services eller oplysninger, der indsamles digitalt gennem f.eks. spørgeskemaer eller ved færden på vores hjemmesider, eller brug af vores online kurser mv. 

I persondatapolitikken kan du læse om, hvordan vi håndterer dine oplysninger, og hvor længe vi opbevarer oplysninger om dig m.m.

Noble Life ApS er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger.

Vores databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes her:

Noble Life ApS
Langebjerg 1
4000 Roskilde 

CVR-nr.: 43247409 

Telefon: +45 2459 0204

E-mail: kontakt@noblelife.dk


Beskrivelse af behandling af personoplysninger

Vi indsamler og behandler oplysninger om kunder, leverandører og samarbejdspartnere og personer med tilknytning til disse, f.eks. medarbejdere eller konsulenter, for at vi kan kommunikere og samarbejde om indgåelse/efterlevelse/opfyldelse af aftaler med dig eller den virksomhed eller organisation, du er tilknyttet (f.eks. som medarbejder eller konsulent) samt efterkomme anmodninger fra dig.

Vi behandler almindelige personoplysninger som navn, stilling, kontaktoplysninger, herunder f.eks. navn på den virksomhed eller organisation, som du arbejder for, adresse, e-mail og telefonnummer, brugernavn, besvarelse af kundetilfredshedsanalyser, oplysninger om dig relateret til løsning af fælles opgaver, herunder f.eks. dine opgaver i projektplaner, dine input på møder i mødereferater mv. 


Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

Når det er nødvendigt for at varetage en legitim interesse for os (artikel 6, stk. 1 (f)). Vi har en legitim interesse i at kunne komme i kontakt med dig, kommunikere og samarbejde med dig om indgåelse/efterlevelse/opfyldelse af aftaler med dig eller den virksomhed eller organisation, du er tilknyttet (f.eks. som medarbejder eller konsulent) og følge op med kundetilfredshedsundersøgelser samt efterkomme anmodninger fra dig. 

Herunder har vi en legitim interesse i at opbevare dokumentation for vores samarbejde til brug for fakturering og løsning af eventuelle tvister mv. 

I visse tilfælde har vi en legitim interesse i at kunne levere CV-medarbejderoplysninger om dig til en kunde, når Noble Life ApS afgiver tilbud som hoved-/underleverandør eller som et konsortium til en kunde i en tilbudsproces med den virksomhed eller organisation, som du arbejder for. 


Når det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig, eller for at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os (artikel 6, stk. 1 (b)).


Når behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse for os (artikel 6, stk. 1 (c)). I visse tilfælde er vi retligt forpligtede til at opbevare materiale, hvori dine personoplysninger indgår. Det kan f.eks. være til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i bogføringslovgivningen.


Modtagere

Vi kan i nødvendigt omfang dele dine personoplysninger med:

 • De kunder, leverandører og samarbejdspartnere, der bistår os (evt. som databehandlere), eller som vi samarbejder med, med henblik på indgåelse/efterlevelse/opfyldelse af aftaler med dig eller den virksomhed/organisation, som du er tilknyttet (f.eks. som medarbejder eller konsulent), samt gennemførelse af kundetilfredshedsundersøgelser. Dvs. at vi kan dele dine oplysninger med eksempelvis vores serviceleverandører af IT-værktøjer og konsulent-samarbejdspartnere.
 • Eksterne rådgivere, der arbejder som selvstændige og fakturerer Noble Life ApS. Disse vil kun have begrænset adgang til data (kun de mest nødvendige for at udføre deres job ordentligt).     
 • Databehandlere, der bistår os med målretning af markedsføring/annoncering og til statistiske formål. Databehandlerne er forpligtede til at overholde databeskyttelsesreglerne.
 • Tredjeparter: Hvis du har givet samtykke til brug af tredjepartscookies, der gør det muligt at udlede personoplysninger om dig, jf. vores cookiepolitik, så sker indsamling/videregivelse af oplysninger til de pågældende tredjeparter i overensstemmelse med vores cookiepolitik. Noble Life ApS.dk kan f.eks. benytte LinkedIn, Google, Facebook eller lignende tjenester til markedsføringsmæssige formål. Du kan læse mere om grundlaget for tredjeparters behandling af personoplysninger på deres egne websider. Med din accept af nærværende politik accepterer du, at Nobel Life ApS ikke kan stilles til ansvar for tredjeparts indsamling af cookies og informationer.   


Kategorier af oplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger om dig: navn, stilling, den virksomhed eller organisation, du arbejder for, samt adresse, e-mailadresse, og telefonnummer. Vi kan også behandle dine betalingsoplysninger.

Det er nødvendigt for os at registrere ovenstående personoplysninger om dig for at kunne tilmelde dig vores event.

Vi kan også behandle personoplysninger om dig i form af billeder og/eller videoer, der er taget fra det event, som du deltager i, enten som deltager eller oplægsholder.


Behandlingsgrundlag:

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • når det er nødvendigt for at varetage vores legitime interesse (artikel 6, stk. 1 (f)). Vi har en legitim interesse i at kunne afvikle eventet, herunder at kunne komme i kontakt og kommunikere med dig om eventet, indgå/efterleve/opfylde aftale med dig eller den virksomhed/organisation, hvor du er tilknyttet (som medarbejder eller konsulent), om din deltagelse i eventet. F.eks. bruger vi oplysninger om dig til at sende bekræftelse af din tilmelding, henvende os til dig om praktiske informationer om eventet, som du skal deltage i, og efterfølgende om evaluering af eventet og evt. fremsendelse af materiale fra eventet. Herunder har vi en legitim interesse i at opbevare dokumentation for aftale om deltagelse i event, bl.a. til brug for fakturering og løsning af eventuelle tvister mv.
 • når det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig, eller for at vi kan gennemføre foranstaltninger forud for indgåelse af en aftale med dig (artikel 6, stk. 1, (b)).
 • når det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse for os (artikel 6, stk. 1, (c)). I visse tilfælde er vi retligt forpligtede til at opbevare materiale, hvori dine personoplysninger indgår. Det kan f.eks. være til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i bogføringslovgivningen.


Specielt om events, workshop & kurser

Vi behandler personoplysninger om dig, når du tilmelder dig eller deltager i et event, workshop, kurser, webinarer eller lignende, vi er ansvarlige for. Vi kalder det samlet for ‘Events’ afholdt af eller med deltagelse af Noble Life ApS.  

Vi vil i nogle tilfælde også gerne behandle personoplysninger om dig i form af billeder og/eller videoer for at markedsføre os på de sociale medier, som vi befinder os på, på vores hjemmeside eller i et nyhedsbrev, når du deltager på et event.

Billeder og/eller videoer tages og uploades i medfør af vores legitime interesse i at kommunikere om eventet (artikel 6, stk. 1, (f)), f.eks. hvor der er tale om stemningsbilleder og/eller -videoer, hvor vi vurderer, at du ikke med rimelighed vil kunne føle dig udstillet, udnyttet eller krænket. 

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til brug af billeder og/eller video ved skriftlig henvendelse til Noble Life ApS via e-mail til kontakt@noblelife.dk, hvorefter billeder/video vil blive slettet. Vær opmærksom på, at hvis andre måtte have delt Noble Life ApS’s opslag med dit billede/video af dig fra Noble Life ApS’s profiler på sociale medier, så vil en sådan deling ikke blive slettet.


Sociale medier

Formål med behandling:

Vi behandler dine oplysninger, billeder og/eller video, udsagn eller lignende på sociale medier, hvor vi har sider, der administreres af os. Vi bruger for det meste kun LinkedIn, men kan gøre brug af følgende platforme

 • LinkedIn
 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • YouTube
 • Tik-Tok

Herefter samlet benævnt ”Sociale Medier”. Vi benytter oplysninger indsamlet via vores sider på Sociale Medier til at informere om og markedsføre Noble Life ApS og vores produkter og services. Derudover bruger vi oplysningerne til statistiske formål.


Aggregeret statistik

De oplysninger, der indsamles via vores sider på Sociale Medier, gøres i meget begrænset omfang tilgængelige for os i form af aggregeret statistik. Eftersom der er tale om aggregerede oplysninger, så er det ikke muligt for os at identificere enkeltpersoner.

Vi kan få aggregerede oplysninger om besøgendes køn, aldersgruppe, land, by og sprog samt typer af job, anciennitet, typer af virksomheder samt antal ansatte i den virksomhed, som besøgende er ansat i.

Nedenfor kan du se, hvilke aggregerede oplysninger vi får fra hvilke Sociale Medier:

 • LinkedIn Analytics: antal følgere, følgernes land, jobtype, anciennitet, type af virksomhed, virksomheds størrelse.
 • Facebook Insights/Indblik: antal følgere, følgernes alder, køn, land, by og sprog,
 • Instagram Insights/Indblik: antal følgere,
 • Twitter Analytics: antal følgere,
 • YouTube: antal følgere, følgernes land, alder, køn, operativsystem og udstyrstype.
 • Tik-Tok: antal følgere, følgernes land, alder, køn, operativsystem og udstyrstype.

Vi benytter os derudover af markedsføring og annoncering via Google, Facebook, LinkedIn og Twitter, hvor vi henvender os med målrettede reklamer til en målgruppe på baggrund af målgruppens søgehistorik, klik, hvem målgruppen liker, og hvem målgruppen følger på det pågældende sociale medie.


Kommentarer, der bliver skrevet af brugere på vores sider på de Sociale Medier, udgør ikke en indsamling af personoplysninger af os, og vi er ikke dataansvarlige for sådanne oplysninger. Meddelelser, der skrives på vores profiler, er offentlige og kan ses af alle. Vi kan dog have en juridisk forpligtelse til at behandle kontaktoplysninger om en bruger, der skriver kommentarer på vores sider på de Sociale Medier, og kontakte vedkommende, der har skrevet disse. Dette kan ske, hvis vedkommende for eksempel klager eller skriver andet, der gør, at vi er forpligtede til at kontakte personen.

Når du besøger vores sider på de Sociale Medier, placerer det pågældende medie ofte cookies på den enhed, du benytter til at tilgå. Dette kan f.eks. være din computer, tablet eller telefon. Det pågældende sociale medie behandler derfor oplysninger om dig, når du besøger vores side på de Sociale Medier, der administreres af os. 

Det er uden betydning, om du er i besiddelse af en profil på det sociale medie eller ej. Du kan finde LinkedIns cookiepolitik her, Facebooks her, Instagrams her, Twitters her, YouTubes her, Tik-Toks her.


De Sociale Medier er dataansvarlige for den behandling af personoplysninger, der sker på de Sociale Medier. Med din accept af denne politik accepterer du, at Noble Life ApS ikke stilles til ansvar for tredjeparts behandling af dine oplysninger. 


Personoplysninger, der behandles om dig, når du besøger vores sider på de Sociale Medier, indsamles og behandles af de Sociale Medier, herunder bl.a. for at levere Insight-funktionen og andre statistik-funktioner (dvs. funktioner, der f.eks. muliggør, at vi kan modtage aggregerede statistikker fra de Sociale Medier om besøg på vores side med henblik på, at vi kan fastlægge, hvilke målgrupper vores reklamer på vores side på det sociale medie skal henvende sig til).

Det er de Sociale Medier, der indsamler, behandler og har adgang til personoplysningerne om dig, og hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, eller hvis du mener, at oplysningerne behandles i strid med reglerne herom, kan du tage kontakt til det pågældende sociale medie.


Læs mere i LinkedIn persondatapolitik her, Facebooks her, Instagrams her, Twitters her og YouTubes her.

Læs mere om Facebooks Insight-funktion her. 


Noble Life ApS har ingen indflydelse på de databehandlingsaktiviteter, disse foretager.

Såfremt vi modtager en anmodning fra dig vedrørende brug af dine rettigheder i forhold til den behandling af indbliksdata, som f.eks. Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, YouTube og Tik-Tok foretager, er vi forpligtede til at videresende alle relevante oplysninger til det pågældende sociale medie, så det sociale medie kan besvare din anmodning rettidigt.


Vi behandler aggregeret statistik (bl.a. baseret på dine oplysninger), som vi modtager fra de Sociale Medier, da det er nødvendigt for at varetage vores legitime interesse (artikel 6, stk. 1 (f)). Vores legitime interesse består dels i at 1) modtage overblik over besøgsstatistikken og gøre det muligt at forbedre brugen af vores side på de Sociale Medier, og 2) skabe øget reklame for vores produkter og services gennem målrettede reklamer på de Sociale Medier.

De fleste sociale medier behandler data på globalt niveau. Hvis du befinder dig i EU, skal du derfor være opmærksom på, at når du bruger de Sociale Medier, kan personoplysninger også blive behandlet uden for EU af de pågældende sociale medier.


Hvis dine personoplysninger overføres til lande uden for EU, giver udbyderen af de forskellige sociale medier passende garantier, f.eks. ved at indgå standardkontraktbestemmelser, udstedt af EU-Kommissionen, eller ved at overholde godkendte bindende virksomhedsregler (Binding Corporate Rules) for at sikre, at overførslen af data finder sted med et databeskyttelsesniveau, der svarer til GDPR.


Du kan finde yderligere oplysninger om overførsel af personoplysninger til lande uden for EU i de respektive persondatapolitikker for det pågældende sociale medie (se ovenfor).

Information om USA: USA er ikke et sikkert tredjeland i GDPR's forstand, og der er ikke truffet nogen afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i henhold til artikel 45 i GDPR for dataoverførsel. 

I USA har myndighederne ret til at få adgang til data hos virksomheder på visse betingelser, og dette er ikke foreneligt med GDPR. 


Vi har ingen indflydelse på, om personlige data også opbevares på servere i USA. Hvis du ikke er indforstået med dette, skal du slå alle unødvendige cookies fra i cookieindstilling.

‘Cookies’  

Noble Life ApS’ brug af cookies kan medføre behandling af personoplysninger.
Funktionalitets-cookies gemmer eksempelvis oplysninger om, hvorvidt du er logget ind eller har lagt varer i en indkøbskurv.

Statistik-cookies indsamler i det væsentligste oplysninger om din IP-adresse, dit udstyr, dine adfærdsmønstre på Noble Life ApS’s websider og lokaliseringsdata.

Marketing-cookies indsamler i det væsentligste oplysninger om din IP-adresse, dit udstyr og dine adfærdsmønstre på Noble Life ApS’s websider.


Hvad er cookies?

Cookies er små tekstfiler, som hjemmesiden kan anbringe på din computer, smartphone eller andet elektronisk udstyr. Ordet "cookies" betyder i denne politik og i samtykket dog også andre former for automatisk dataindsamling, f.eks. web storage (HTML5), javascripts eller cookies sat ved brug af anden software. 

Ordet "cookies" omfatter også oplysninger om IP-adresse og andre oplysninger om dit udstyr.


Noble Life ApS’s websider anvender følgende typer af cookies:

 • Session-cookies, der er knyttet til dit aktuelle besøg på vores hjemmeside og slettes fra dit udstyr, når du lukker din webbrowser, og
 • Varige cookies, der lagres på dit udstyr i en oplyst periode (regnet fra hver gang, du besøger vores hjemmeside) og dermed gør det muligt for os at genkende dit udstyr, næste gang du besøger vores hjemmeside.

De to typer af cookies kan endvidere inddeles efter, hvem der udbyder og placerer de forskellige cookies på hjemmesiden:

 • Førsteparts-cookies, der placeres af KMD fra vores hjemmeside, og
 • Tredjeparts-cookies, der placeres af vores samarbejdspartnere, der har elementer indlejret på vores hjemmeside.


Samtykke, tilbagekaldelse af samtykke eller ændring af samtykke

Ved at bruge Noble Life ApS’s websider og trykke ’Kun nødvendige’, ’Tillad alle’ eller ’Tillad udvalgte’ i vores cookiebanner, første gang du besøger hjemmesiden, giver du samtykke til, at hjemmesiden bruger cookies fra Noble Life ApS’s samarbejdspartnere som beskrevet inden for de valgte kategorier.

Cookies anvendes naturligvis begrænset til de formål, du har givet samtykke til (bortset fra nødvendige cookies, der altid sættes).


Hvordan undgår og sletter du cookies?

Hvis du ikke ønsker, at Noble Life ApS’s websider sætter eller læser cookies på dit udstyr, så har du til enhver tid mulighed for at blokere eller slette cookies i din browser. 

Hvordan du blokerer eller sletter cookies, afhænger af, hvilken browser du anvender. Du kan finde mere information om, hvordan du blokerer og sletter cookies, på browsernes egne hjemmesider. 

Husk, at bruger du flere browsere, skal du ændre eller tilbagekalde dit samtykke i alle browsere eller blokere cookies i alle browsere. Du skal som bruger være opmærksom på, at hjemmesiden muligvis ikke vil fungere 100 % optimalt, hvis du blokerer eller sletter cookies. Du kan også tilbagekalde eller ændre dit samtykke ved at ændre dit samtykke på Noble Life ApS’s websider. Du kan også kontakte Noble Life direkte på kontakt@noblelife.dk.


Dine rettigheder

Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 

Noble Life ApS
Langebjerg 1
4000 Roskilde 

CVR-nr.: 43247409 

Telefon: +45 2459 0204

E-mail: kontakt@noblelife.dk


Vi vil efterkomme din anmodning snarest muligt i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hvis vi – af en eller anden grund – ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.


Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, herunder formålene med behandlingen, samt en række yderligere oplysninger.

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.


Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.


Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.


Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan – af grunde, der vedrører din særlige situation – bede os om ikke at behandle dine personoplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse), herunder profilering baseret på disse bestemmelser. 

Det fremgår af denne persondatapolitik, i hvilket omfang vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Vi må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre vi påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller hvis behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.


Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring og profilering i forbindelse med markedsføring. Herefter må vi ikke længere behandle personoplysningerne til dette formål.


Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af den behandling, der er foretaget, før du trak dit samtykke tilbage.


Hvis du har givet samtykke til at modtage nyhedsbreve og invitationer til arrangementer o.lign. via e-mail, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at benytte afmeldingslinket i e-mail-udsendelserne.


Dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).


Generelt

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovenstående rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.


Sikkerhed

I Noble Life ApS tager vi informationssikkerhed alvorligt.
Vi behandler alle data inden for de almindeligt accepterede retningslinjer for informationssikkerhed. 

Det betyder, at dine personoplysninger beskyttes mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.


Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på:

Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk


Opdatering af denne politik

Vi er forpligtede til at overholde grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. 

Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne persondatapolitik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Persondatapolitikken kan ændres uden varsel.

Væsentlige ændringer af persondatapolitikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af persondatapolitikken.


Etisk brug af oplysninger

Noble Life ApS respekterer alle brugere og kunder og ønsker til enhver tid at værne om alle brugeres og kunders privatliv.