FQ15+ Talenter

FQ15+ Talenter

Professionelle værktøjer

Noble Life har opbygget en solid viden og et fuldt katalog om tiltrækning.

Kontakt Noble Life i dag, og lad os hjælpe jer med at tiltrække og engagere de bedste talenter på markedet.

Noble Life hjælper jeres team med hurtigt at udvikle en arbejdspladskultur, der er centreret omkring formål og mening der prioriterer medarbejderudvikling, diversitet og inklusion, samt skruer på de parametre, der tiltrækker og fastholder de bedste profiler på tværs af mangfoldighed.

Noble Life’s unikke 5-Step Analytics, tilhørsforholdsanalyse og CSX-proces bruges direkte i processen.

Noble Life er derudover certificeret i brug af profilværktøjet 15FQ+ (Disc Nordic).

Business impact

39%

Medarbejdere, der føler sig hørt, modtager feedback og føler, at der gøres fremskridt mod at løse problemer, er 39% mere tilbøjelige til at være engagerede i deres arbejde. 

Kilde: Corporate Executive Board (2013), Noble Life Metastudie 2022

61%

Af ansøgerne siger, at de har oplevet at trække sig fra en stilling på grund af en negativ ansøgningsproces eller en oplevelse af en negativ virksomhedskultur.

Kilde: Indeed i 2019

85%

Af arbejdsgivere rapporterer, at de havde svært ved at finde rette kandidater til deres stillinger. Trenden er mod ekstrem mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Kilde: ManpowerGroup i 2018

Mangel på arbejdskraft

Danmark kommer til at opleve en ekstrem mangel på arbejdskraft inden for få år. KL og Dansk Erhverv anslår at der kommer til at mangle 100.000 hænder.

Kilde: https://www.kl.dk/media/29935/stigende-mangel-pa-arbejdskraft-frem-mod-2030-behov-for-prioritering.pdf

https://www.kl.dk Momentum 13. Januar 2022, https://www.zetland.dk/historie/sop1r5yr-a8dQKjjz-72585

Virksomheders formål, fortælling og kultur er afgørende for at tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere.

Noble Life’s tilgang til talenttiltrækning og -fastholdelse bygger på forskning og årtiers praktisk erfaring.

Kontakt Noble Life i dag, og lad os hjælpe jer med at tiltrække og engagere de bedste talenter på markedet.

Ring os op for personlig vejledning

& GRATIS Best Practice vidensdeling

Tlf: 2459 0204
Kontakt@noblelife.dk