Tiltræk de unge

Tiltræk de unge

Noble Life's optimerede strategi for talenfastholdelse

Tiltræk de unge talenter med Noble Life's visionære tilgang til fastholdelse.

Vi har forfinet vores strategier gennem årtier med omfattende forskning og praktisk erfaring som konsulenter.

Solidt fundament

Vi baserer vores tilgang på et solidt fundament af forskning og undersøgelser, der giver os dyb indsigt i, hvad der motiverer og fastholder de bedste unge talenter i en virksomhed.

Vi ved, hvad der skaber engagement og tilfredshed på lang sigt.


En god investeeing

Investering i tiltrækning og fastholdelse af unge talenter er ikke blot en visionær strategi, det er også økonomisk fornuftigt.


Med Noble Life kan du tiltrække og fastholde de unge talenter, der vil drive din virksomhed fremad og sikre dens succes på lang sigt.

Vil I gerne tiltrække og tilknytte unge medarbejdere effektivt?
Kontakt Noble Life i dag, og modtag 60 minutters gratis vidensdeling og praktiske løsningsforslag.

Business impact

100.000

Den klare trend er mod ekstrem mangel på arbejdskraft i Danmark. Kl anslår, at der vil mangle op mod 100.000 hænder. 

Kilde: https://www.kl.dk/media/29935/stigende-mangel-pa-arbejdskraft-frem-mod-2030-behov-for-prioritering.pdf - https://www.kl.dk Momentum 13. Januar 2022 - https://www.zetland.dk/historie/sop1r5yr-a8dQKjjz-72585

3.8x

Medarbejdere, der er under 34 år gamle, siger op 3.8x hyppigere end medarbejdere over 45. Medarbejdere under 24 skifter job 5.3x hyppigere end medarbejdere over 55.      

Kilde: STAR Jobindsats, Danmarks statistik (AKU 100), Noble Life metastudie 2022

81%

af erfarne medarbejdere vægter det psykosociale arbejdsmiljø højt eller ekstremt højt. Højere end lønnen og ‘seniordage’.

Kilde: Noble Life database & metastudie 2023

Lønnen er ikke det vigtigste

Det handler om udvikling, mening, fortælling og tilhørsforhold.

Noble Life hjælper jeres team med at udvikle en arbejdspladskultur, der er centreret omkring formål - en arbejdsplads, der prioriterer medarbejderudvikling, anerkendelse og inklusion. 

Fastholdelse behandles altid sammen med ledelse på tværs af generationer, da der er fem generationer i spil på arbejdspladsen, og forskellige grupper har forskellige prioriteter.  

Noble Life’s værktøjer er baseret på hundredvis af danske og internationale studier samt et meget stort datasæt af artikler, skrevet af eksperter og førende tænkere indeholdende anbefalinger.

Vil I gerne tiltrække og tilknytte unge medarbejdere effektivt?
Kontakt Noble Life i dag, og modtag 60 minutters gratis vidensdeling og praktiske løsningsforslag.

Tlf: 2459 0204
Kontakt@noblelife.dk