Principper

for god ledelse

Principper

for god ledelse

I ledelsesverdenen handler det ikke om personlighed eller held. God ledelse er resultatet af veldefinerede ledelsesprincipper.

Hos Noble Life er en central del af vores arbejde med ledere fokuseret på at implementere vores 8 ledelsesprincipper. Disse principper danner grundlaget for en stærk og effektiv ledelsesstil, der bidrager til succes på alle niveauer i organisationen.

Principper for
god ledelse

Læs en synopsis af de 8 principper for god ledelse her

Ledelsesprincipperne bygger på følgende værdier:

Respekt: Vi viser respekt for hinanden, vores kunder og samfundet omkring os.

Integritet: Vi agerer altid ærligt, ansvarligt og professionelt i alle vores relationer og handlinger.

Engagement: Vi er passionerede omkring vores arbejde og engagerer os fuldt ud i alle projekter.

Kompetence: Vi sikrer, at alle medarbejdere er veluddannede og kompetente.

Samarbejde: Vi tror på teamwork og samarbejde på tværs af organisationen, så vi kan opnå de bedste resultater for vores kunder.

PRINCIP 1 - Formål der forener

PRINCIP 2 - Organisatorisk selvtillid, stolthed & sprog

PRINCIP 3 - Et ligeværdigt møde med fælles ansvar

PRINCIP 4 - Optimale løsninger eller ingen løsninger

PRINCIP 5 - De 5 CSX faser

PRINCIP 6 - Formålsbestemte prioriteringer

PRINCIP 7 - Vaner = transformation

PRINCIP 8 - De 8 tilhørsforhold

Invester nu

KL og Dansk Erhverv har forudsagt at Danmark kommer til at mangle op mod 100.000 hænder inden for få år.

Den klare trend er mod ekstrem mangel på arbejdskraft i Danmark.

Kilde: https://www.kl.dk/media/29935/stigende-mangel-pa-arbejdskraft-frem-mod-2030-behov-for-prioritering.pdf, https://www.kl.dk Momentum 13. Januar 2022, https://www.zetland.dk/historie/sop1r5yr-a8dQKjjz-72585


Mangel på arbejdskraft, problemer med rekrutering, sygefravær, skjult fravær, stress, konflikter, opsigelser er alle store udgifter for mange organisationer. Noble Life kan reducere disse problemer og udgifter effektivt.

Som en CEO udtrykte det, er det ‘langt mere effektivt at investere i bæredygtige forandringer end at lappe huller og slukke ildebrande dagligt.

Kontakt Noble Life i dag, og lad os hjælpe jer med at udvikle og optimere jeres organisation.

Ring os op for personlig vejledning & GRATIS Best Practice vidensdeling

Ring os op for personlig vejledning
& GRATIS Best Practice vidensdeling

Tlf: 2459 0204
Kontakt@noblelife.dk