Forandringsledelse

Forandrings-

ledelse

Effektiv forandringsledelse

Mangel på arbejdskraft, sygefravær, stress, konflikter, opsigelser og rekruttering er alle store udgifter for mange organisationer. Noble Life reducere disse effektivt gennem CRX-processen.

Som en CEO udtrykte det, er det ‘langt mere effektivt at investere i bæredygtige forandringer end at lappe huller og slukke ildebrande dagligt’.

Kontakt Noble Life i dag for at lære mere om, hvordan vi hjælper jer med at implementere effektiv forandringsledelse i jeres virksomhed.

Bæredygtige forandringer

Noble Life CSX-pakken er baseret på konklusioner fra hundredvis af studier og årtiers erfaring og hjælper jeres team med at tiltrække og fastholde de bedste talenter, reducere sygefravær og medarbejder-omsætning samt opnå højere trivsel og inklusion på tværs af generationer.

Noble Life’s CSX-pakke er et samlet navn for en række værktøjer, Noble Life har udviklet i respons til klienters udfordringer og inkluderer:

  • 5-Step Analytics
  • Tilhørsforholdsanalysen
  • Real-tidsanalyse
  • Noble Life’s vifte af lederudviklingskurser

Få hjælp til at identificere og implementere organisatoriske ændringer med Noble Life, der kan øge effektiviteten, engagementet, inklusionen og væksten i din virksomhed.

Business impact

23%

En undersøgelse af mere end 1.000 organisationer viser, at virksomheder, der investerer i medarbejderes udvikling, har en 23% lavere medarbejderomsætning.

Kilde: Gallup 2021, Noble Life metastudie 2022

25%

En undersøgelse af mere end 800 organisationer viser, at fokuseret forandringsledelse resulterer i en øget effektivitet og produktivitet på op til 25%. 

Kilde: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2017, Kotter, J. P. (2012). Leading change. Harvard Business Press. Noble Life metastudie 2022

30%

En undersøgelse af mere end 500 organisationer viser, at virksomheder, der implementerer specifikke arbejdsmetoder, øger produktiviteten med op til 30%. 

Kilde: International Workplace Group, 2018, Schein, E. H. (2010). Organizational culture and leadership. John Wiley & Sons.

Ring nu og få en personlig snak.

Lad os hjælpe dig med at opnå dine mål."

Tlf: 2459 0204
Kontakt@noblelife.dk