CSR

CSR

Opdateret 22. marts 2023

CSR politik for Noble Life ApS

Introduktion

Noble Life ApS skal gøre verden lidt bedre. 


Så enkelt skal det altid kunne siges.


Vi har som virksomhed et stærkt ønske om aktivt at tage stilling til de samfundsmæssige udfordringer, som vi og verden står midt i, og modigt tilbyde varige løsninger.


I dagens forretningsverden er CSR blevet en stadigt vigtigere faktor. Dette dokument beskriver vores virksomheds engagement i CSR og de skridt, vi tager for at opnå vores mål.

II. Vores CSR-filosofi

Vi mener, at man bør drive forretning på en måde, der skaber værdi for alle interessenter, herunder aktionærer, kunder, medarbejdere, leverandører, lokalsamfund og miljøet. 

Vi tror på, at en bæredygtig forretningspraksis ikke kun er godt for samfundet og miljøet, men også for lokalsamfundene Noble Life hjælper, samt virksomhedens langsigtede succes.

III. Vores CSR-mål

 • 1) Miljøansvar: Vi ønsker at reducere vores miljøpåvirkning gennem reduktion af energi- og ressourceforbrug, samt gennem måden vi arbejder på internt og eksternt.

 • 2) Socialt ansvar: Vi ønsker at støtte lokalsamfundene, vi er en del af, og aktivt tilbyde bedre løsninger end de eksisterende

 • 3) Ansvarlige forretningspraksisser: Vi ønsker at føre en transparent og ærlig forretning, der overholder alle relevante love og regler, og som respekterer menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder.

1) Miljøansvar

Vi er overbeviste om, at en ansvarlig og bæredygtig tilgang til forretningsdriften, er en forudsætning for langsigtet succes og det bedste for vores fælles fremtid.

Som virksomhed har vi et ansvar, for både kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere, samt for vores virksomheds aftryk på omverdenen. 

Noble Life ApS har forpligtet sig til målrettet at arbejde for bæredygtighed gennem FNs verdensmål; 

De såkaldte UN Global Compacts 10 principper

Noble Life tager derudover direkte praktisk ansvar på følgende områder:

 • Et forøget fokus på energi- og ressource effektivitet
 • Aktiv affaldshåndtering
 • Optimering mod net zero klimamål 
 • Brug af bæredygtige produkter og materialer med minimal miljøpåvirkning
 • Overholdelse af alle miljølove, regulativer og miljøstandarder

Noble Life tager sit miljøansvar alvorligt og ønsker at drive en bæredygtig forretning. 

Fokus på bæredygtighed er en naturlig del af samfundsudviklingen. 

Noble Life ApS vil gerne gennem bevidste valg være med til at påvirke denne retning positivt og fremskynde positive forandringer gennem de løsninger vi tilbyder kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere.

Noble Life forstår at medarbejderes engagement og motivation øges, når de er en del af en arbejdsplads der er dedikeret til at gøre en positiv forskel i samfundet og miljøet.

2) Socialt ansvar

Noble Life ønsker at gå forrest og vise vejen.

Noble Life ApS arbejder aktivt for at skabe et godt og sundt arbejdsmiljø både mentalt og fysisk.

Noble Life ApS gør dette ved at sikre rammer, der er langt bedre end, hvad man normalt ville forvente af en virksomhed af Noble Life ApS’s størrelse. 


Noble Life ApS tilstræber på det kraftigste, at alle medarbejdere respekterer hinanden, at tonen er god, og at der udvises rummelighed og tolerance. Der er en naturlig nul tolerance politik over for enhver form for diskrimination. 


Noble Life tilstræber et diverst og inklusivt arbejdsmiljø der afspejler omverdenen. Rummelighed og inklusion er nøgleord. Der er plads til forskellige aldre, køn, seksuel orientering, etnicitet, kulturelle, religiøse og politiske overbevisninger.

Det betyder, at alle ansatte hos Noble Life ApS skal kunne rumme kollegaer, samarbejdspartner, leverandører og kunder, som er forskellige fra dem selv. 

Noble Life ApS følger naturligvis alle regler for det danske arbejdsmarked. Vi arbejder ikke med gråzoner.

 

Noble Life ApS vil støtte mærkesager, som passer til vores virksomhedsprofil. Vi holder øje med, hvad der rører sig i samfundet, og om der er noget, som det vil være naturligt for os at støtte op om.

Al kommunikation skal have en positiv effekt. Dette gælder også kritik. 

En del af Noble Life’s arbejde er samfundsgavnligt oplysningsarbejde. 

 

Noble Life overvejer beslutninger i lyset af deres påvirkning på samfundet, miljøet, deres medarbejdere, kunder og andre interessenter.

Socialt ansvar omfatter en bred vifte af emner, herunder arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder, miljøbeskyttelse, fysisk og mental sundhed, samfundsudvikling, etik, korruption bekæmpelse mm.

Noble Life forstår også at socialt ansvar er en vej til at opbygge og vedligeholde et godt ærligt omdømme og øge legitimitet over for alle interessenter. 

Noble Life ønsker aktivt at bidrage til løsninger på ​​samfundets udfordringer og forbedre livskvaliteten for de mennesker, Noble Life berører. 

Det er vigtigt at bemærke, at socialt ansvar er en proces, der kræver kontinuerlig vurdering og justering. 

Noble Life ønsker transparens og åbenhed om virksomhedens handlinger og resultater, så interessenter kan holde dem ansvarlige, og Noble Life arbejder i overensstemmelse med samfundets værdier og bidrager til en bæredygtig fremtid.


3) Ansvarlige forretningspraksisser

Noble Life ApS skal gøre verden lidt bedre. Så enkelt skal det altid kunne siges.

Vi har som virksomhed et stærkt ønske om aktivt at tage stilling til de samfundsmæssige udfordringer, som vi og verden står midt i, og modigt tilbyde varige løsninger.

Noble Life ønsker at arbejde ansvarligt og følge høje etiske standarder. 

Vi forstår at ansvarlige forretningspraksisser, bidrager til at løse samfundets udfordringer og forbedre livskvaliteten for de mennesker, Noble Life påvirker direkte.

Noble Life arbejder med de 8 unikke principper beskrevet i Noble Life’s Princip dokument.

Noble Life tror som virksomhed fuldt og fast på en en lang række danske kerneværdier vi ikke viger fra.

Noble Life arbejder derudover med UN Global Compact 10 

UN Global Compacts 10 

 •    Menneskerettigheder

 •    Arbejdstagerrettigheder

 •    Miljø

 •    Antikorruption

 •    Forretningsaktiviteter

 •    Uddannelse

 •    Sundhed og sikkerhed

 •    Udvikling

 •    Miljøbeskyttelse

 • Samarbejde


ESG

Noble Life forstår og anerkender at virksomhedens ledelsesstil og adfærd påvirker samfundet og miljøet.

Environmental

Faktorer omfatter Noble Life’s påvirkning på miljøet, herunder forurening, brug af naturressourcer, energi- og vandforbrug, samt virksomhedens engagement i bæredygtig udvikling. Vi vil være mere klima- og miljøbevidste i vores arbejde, internt såvel som eksternt. Med vores forretning og virke vil vi aktivt forsøge at påvirke både vores klima og miljø positivt.


Social

Faktorer omfatter virksomhedens påvirkning på samfundet, herunder arbejdsforhold, menneskerettigheder, samfundsudvikling, diversitet og inklusion. Vi ønsker at støtte socialt bæredygtige projekter og indsatser i lokalsamfundet der vil have en positiv effekt. 

Governance

Faktorer omfatter virksomhedens ledelsesstil og adfærd, herunder transparens, CSR, samt direktionens og bestyrelsens sammensætning og ledelse.


Vi vil drive en ansvarlig forretning der reelt hjælper de mennesker vi berører gennem vores arbejde.

Få svar på et spørgsmål nu

+45 2459 0204
kontakt@noblelife.dk