Tilknyt de erfarne

Tilknyt de erfarne

Velkommen til Noble Life - din partner i at bevare nøglemedarbejdere og sikre virksomhedens langsigtede succes.

Vi forstår, at erfarne medarbejdere udgør rygraden i enhver organisation. Deres uvurderlige viden, erfaring og kompetencer er afgørende for et stabilt og produktivt arbejdsmiljø.

Som specialister i tilknytning af erfarne medarbejdere er vi dedikerede til at hjælpe virksomheder med at bevare deres mest værdifulde aktiver og styrke deres konkurrenceevne på markedet.

Lad os sammen skabe et arbejdsmiljø, hvor dine erfarne medarbejdere trives og bidrager til virksomhedens succes.

Erfaring & stabilitet

At sikre at erfarne medarbejdere bliver er ikke blot en strategi for trivsel, men også en fornuftig økonomisk beslutning.

Vil I gerne bibeholde viden og erfaring i jeres virksomhed?
Kontakt Noble Life i dag, og få en times gratis vidensdeling og praktiske løsningsforslag.

Behold dine erfarne medarbejdere, det er en god investering af flere grunde:

  • Erfaring og ekspertise: Seniormedarbejdere bidrager med værdifuld viden og erfaring, som er afgørende for virksomhedens succes.
  • Kontinuitet og stabilitet: Bevaring af seniormedarbejdere sikrer en stabil arbejdsstyrke og reducerer behovet for hyppig rekruttering og oplæring.
  • Mentorskab og vidensdeling: Seniormedarbejdere fungerer som mentorer og faciliterer kontinuerlig vidensdeling, hvilket styrker teamets samlede kompetencer.
  • Image og omdømme: Lav medarbejderomsætning signalerer en værdsættelse af medarbejderne og gør virksomheden til en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker top-talenter.


Samlet set er det at beholde seniormedarbejdere en langsigtet strategi, der fremmer stabilitet, kontinuitet og værdiskabelse for virksomheden.

Det vigtigt at have en strategi på plads, der sikrer, at erfarne medarbejdere

har mulighed for medindflydelse, fortsat at udvikle sig og får anerkendelse på arbejdspladsen.

Det giver økonomisk og menneskelig mening

Noble Life er markedsledende i Danmark og tilbyder effektive værktøjer, ingen andre tilbyder.

Vi ved, hvad erfarne medarbejdere værdsætter mere end noget andet og kan implementere en arbejdspladskultur, der værdsætter erfaring og kompetencer. 

Noble Life’s værktøjer er baseret på hundredvis af danske og internationale studier samt et meget stort datasæt af artikler, skrevet af eksperter og førende tænkere indeholdende anbefalinger.

Noble Life hjælper din virksomhed med at implementere en net-zero cost fastholdelsesstrategi.

Kontakt os i dag for at lære mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at motivere dine erfarne medarbejdere og sikre din organisations succes.

Business impact

100.000

Den klare trend er mod ekstrem mangel på arbejdskraft i Danmark. Kl anslår, at der vil mangle op mod 100.000 hænder. 

Kilde: https://www.kl.dk/media/29935/stigende-mangel-pa-arbejdskraft-frem-mod-2030-behov-for-prioritering.pdf - https://www.kl.dk Momentum 13. Januar 2022 - https://www.zetland.dk/historie/sop1r5yr-a8dQKjjz-72585

3.8x

Medarbejdere, der er under 34 år gamle, siger op 3.8x hyppigere end medarbejdere over 45. Medarbejdere under 24 skifter job 5.3x hyppigere end medarbejdere over 55.      

Kilde: STAR Jobindsats, Danmarks statistik (AKU 100), Noble Life metastudie 2022

81%

af erfarne medarbejdere vægter det psykosociale arbejdsmiljø højt eller ekstremt højt. Højere end lønnen og ‘seniordage’.

Kilde: Noble Life database & metastudie 2023

Arbejdsmarkedet skal tænke i nye måder at fastholde viden, erfaring og kvalifikationer på.

Arbejdsmarkedet skal forstå hvad der reelt er vigtigst for mange erfarne medarbejdere

Arbejdsmarkedet skal forsøge at holde op med at tro at lønløft er
'the magic bullet'.

Ring os op for personlig vejledning
& GRATIS Best Practice vidensdeling

Tlf: 2459 0204
Kontakt@noblelife.dk