Bæredygtige forandringer

Bæredygtige

forandringer

Bæredygtige forandringer

Noble Life’s CSX-pakke er et samlet navn for en række værktøjer, Noble Life har udviklet i respons til klienters udfordringer.

CSX-pakken er Noble Life’s flagship-pakke, der inkluderer

5-Step Analytics
T
ilhørsforholdsanalysen
Real-tidsanalyse,
Noble Life’s vifte af
lederudviklingskurser og værktøjer, samt en unik skræddersyet
Change Management-proces.

Noble Life hjælper virksomheder med hurtigt at identificere og effektivt implementere nødvendige organisatoriske ændringer, der øger effektivitet, engagement, inklusion og vækst.

Kontakt Noble Life i dag, og modtag 60 minutters gratis vidensdeling og praktiske løsningsforslag.

Business impact

23%

En undersøgelse af mere end 1.000 organisationer viser, at virksomheder, der investerer i medarbejderes udvikling, har en 23% lavere medarbejderomsætning.

Kilde: Gallup 2021, Noble Life metastudie 2022

25%

En undersøgelse af mere end 800 organisationer viser, at fokuseret forandringsledelse resulterer i en øget effektivitet og produktivitet på op til 25%. 

Kilde: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2017, Kotter, J. P. (2012). Leading change. Harvard Business Press. Noble Life metastudie 2022

30%

En undersøgelse af mere end 500 organisationer viser, at virksomheder, der implementerer specifikke fleksible arbejdsmetoder, øger produktiviteten
med op til 30%. 

Kilde: International Workplace Group, 2018, Schein, E. H. (2010). Organizational culture and leadership. John Wiley & Sons.

Effektiv forandrings-ledelse

Mangel på arbejdskraft, sygefravær, skjult fravær, stress, konflikter, opsigelser og rekruttering er alle store udgifter for mange organisationer. Noble Life kan reducere disse effektivt gennem processen.

En organisation med klare principper, effektiv ledelse og et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor problemer løses og fortællingen vendes, er en organisation i vækst.

Forskning viser, at et godt psykisk arbejdsmiljø og klare mål reducerer stress-relateret fravær (Nielsen & Randall, 2013) samt mindsker sygefravær (Henderson et al., 2005).

En undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (2019) viser, at en forbedring af det psykiske arbejdsmiljø resulterer i en reduktion på 35% i antallet af sygedage pr. medarbejder.

Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (2019)

Som en CEO udtrykte det, er det ‘langt mere effektivt at investere i bæredygtige forandringer end at lappe huller og slukke ildebrande dagligt’.

CSX-pakken er baseret på konklusioner fra hundredvis af studier og årtiers erfaring og hjælper jeres team med at tiltrække og fastholde de bedste talenter, reducere sygefravær og medarbejderomsætning samt opnå højere trivsel og inklusion på tværs af generationer.

Kontakt Noble Life i dag, og lad os hjælpe jer med at udvikle og optimere jeres organisation.

Ring os op for personlig vejledning
& GRATIS Best Practice vidensdeling

Tlf: 2459 0204
Kontakt@noblelife.dk